Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Zmeny v procese vykonávania kontroly HK obce v roku 2019, návratné zdroje financovania v roku 2019

Začiatok seminára05.04.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára05.04.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie05.04.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania29.03.2019 - 17:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Program
  1. Zmena vo vykonávaní základnej finančnej kontroly v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách  zriadených obcou po novele  zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

  2. Zmena vo vykonávaní administratívnej základnej finančnej kontroly v obciach po novele  zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zmeny v pravidlách vykonávania finančnej kontroly  pre obce

  3. Zmeny v procesných postupoch vykonávania kontroly hlavným kontrolórom obce

  4. Návratné zdroje financovania, preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zo strany hlavného kontrolóra v roku 2019

  5. Diskusia k téme prednášky

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo