Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Kvalitne riadená materská škola

Začiatok seminára12.03.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára12.03.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 12.03.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania11.03.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Obsah
Program
  1. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie – aplikácia právnych predpisov v praxi.

  2. Postup riešenia situácií spojených so zmenou formy vzdelávania dieťaťa.

  3. Rada školy – školská samospráva v materskej škole.

  4. Rôzne – reakcie na podnety účastníkov seminára.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Viera Hajdúková, Phd.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk