Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania.

Začiatok seminára15.01.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára15.01.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 15.01.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania14.01.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
 1. Povinnosť podania daňového priznania
 • vznik povinnosti podania daňového priznania
 • lehota na podanie daňového priznania
 • splatnosť dane
 1. Platenie preddavkov na daň
 2. Legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov platné na rok 2018 a 2019
 3. Zmeny v tlačive DP PO za  rok 2018 – prehľad
 4. Informácie k vybraným problematikám
 • príjmy, ktoré sú/nie sú predmetom dane v podmienkach samosprávy (vrátane príjmov z reklamy)
 • príjmy oslobodené od dane v podmienkach samosprávy
 • predaj majetku a uplatnenie výdavkov
 • daňová licencia
 • zdaňovanie dividend a príjmov z predaja akcií v roku 2018 a v roku 2019
 • nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti od roku 2019 - zrušenie ocenenia na účely ZDP   v pôvodných hodnotách
 • technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom  na prenajatom majetku
 • pohľadávky a záväzky zo zdaňovanej činnosti z pohľadu ZDP
 1. Informácia k transferovému oceňovaniu
 2. Vyplnenie tlačiva daňového priznania v podmienkach obce za rok 2018
 • vyplnenie tlačiva v obci bez podnikateľskej činnosti
 • vyplnenie tlačiva v obci s podnikateľskou činnosťou
 1. Diskusia
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk