Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Kompetencie starostov, zastupiteľstva, poslancov, komisií a hlavného kontrolóra

Začiatok seminára22.01.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára22.01.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 22.01.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania21.01.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Kompetenčné  právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
2. Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
3. Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
4. Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
5. Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
6. Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi
7. Čo a koho môže kontrolovať hlavný kontrolór

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Tekeli Jozef, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk