Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie

Začiatok seminára19.02.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára19.02.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 19.02.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania18.02.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
  1. Okruh osôb, ktorým sa poskytujú cestovné náhrady

  2. Druhy náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste - stravné, náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel a ďalšie náhrady

  3. Náhrady pri zahraničných pracovných cestách

  4. Paušalizácia cestovných náhrad /napr. starostovia obcí, riaditelia škôl/

  5. Preddavky na náhrady , vyúčtovanie náhrad a splatnosť náhrad

  6. Účtovanie cestovných náhrad a ich evidencia

  7. Vnútorný predpis o cestovných náhradách

 

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária Kasmanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk