Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 20.03.2019

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (2. skupina)

2. skupina

Začiatok seminára16.05.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára16.05.2019 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie16.05.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania15.05.2019 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
15 € / osoba
Poplatok nečlen25 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  • Zákonné a vlastné pravidlá priebehu zasadnutí

  • Kľúčový význam prípravy a jej rizikové miesta

  • Typy rozhodovacích procesov a ich štandardy

  • Ako prerokovať každý bod programu

  • Zaznamenanie výstupov z rokovania

  • Konkrétne námety do obsahu rokovacieho poriadku

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Partner:

AVS Logo