Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (3. skupina)

3. skupina sa uskutoční len v prípade, že sa obsadí 2. skupina

Začiatok seminára17.05.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára17.05.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie17.05.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania16.05.2019 - 10:00
(Štvrtok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Partner:

AVS Logo