Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Novinky v elektronickej komunikácii škôl (štátne rozpočtové organizácie)

Začiatok seminára08.02.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára08.02.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 08.02.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania07.02.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program

V zmysle usmernenia Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk/suhrnne-informacie-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-k-povinnostiam-podla-zakona-o-e-governmente/

Zákonné pravidlá a praktické ukážky

1. Práca v elektronickej schránke
- Vstup do el. schránky školy, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje
- Členenie el. schránky
- Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a rozhodnutí)
- Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát)
- Elektronické formuláre a doložky – ktoré, kde a ako získať bezplatne

2. Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie
- Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie
- Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie
- Dosah na registratúru

3. Rovnopis

4. Zaručená konverzia  

5. Overovanie v štátnych registroch - ako získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy
- Oversi.gov.sk = 1x a dosť

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk