Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Novinky v elektronickej komunikácii škôl (štátne rozpočtové organizácie)

Začiatok seminára08.02.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára08.02.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie08.02.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania07.02.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program

V zmysle usmernenia Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk/suhrnne-informacie-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-k-povinnostiam-podla-zakona-o-e-governmente/

Zákonné pravidlá a praktické ukážky
1. Práca v elektronickej schránke
- Vstup do el. schránky školy, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje
- Členenie el. schránky
- Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a rozhodnutí)
- Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát)
- Elektronické formuláre a doložky – ktoré, kde a ako získať bezplatne
2. Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie
- Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie
- Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie
- Dosah na registratúru
3. Rovnopis
4. Zaručená konverzia  
5. Overovanie v štátnych registroch - ako získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy
- Oversi.gov.sk = 1x a dosť

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Partner:

AVS Logo