Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti v jednotlivých zákonoch

Začiatok seminára02.04.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára02.04.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie02.04.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania01.04.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)

- pre starostov a sociálnych pracovníkov obcí

 

Cieľ seminára

Získať prehľad o jednotlivých zákonoch v sociálnej oblasti, najmä tých, ktoré sa práce pracovníkov obecných (mestských) úradov dotýkajú pri každom zákone, ktorý sa počas prednášky uvedie, sa vymedzuje úloha obce – jej povinnosť, príp. súčinnosť, ide o zákony na úseku:

  • sociálnych služieb
  • štátnych sociálnych dávok
  • hmotnej núdze
  • sociálno-právnej ochrany a kurately
  • ... a iné

rýchlokurz – „minikukoväť“, ktorá pomôže pracovníkom obcí, miest (i starostom) orientovať sa v sociálnej oblasti a v ich kompetenciách.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Partner:

AVS Logo