Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Posudková činnosť a pôsobnosť obce podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Začiatok seminára20.06.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára20.06.2019 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 20.06.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania14.06.2019 - 15:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 14 € / osoba
Poplatok nečlen24 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • prednáška je určená pre sociálnych pracovníkov obcí

Program
 • posudková činnosť- zdravotná a sociálna

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu

 • konanie o odkázanosti na sociálnu službu

 • ako postupovať pri poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z

 • ako postupovať pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z

 • pôsobnosť, práva a povinnosti obce pri poskytovaní sociálnych služieb

 • kvalifikačné požiadavky  pre výkon sociálneho pracovníka,   opatrovateľa, zdravotníckeho pracovníka a ďalších pracovníkov v oblasti sociálnych služieb

 • registrácia sociálnej služby

 • spisová dokumentácia klienta

 • vymedzenie druhov, foriem a činností sociálnych služieb

 

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 14.6.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk