Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 19.05.2019

Posudková činnosť a pôsobnosť obce podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Začiatok seminára20.06.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára20.06.2019 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie20.06.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania14.06.2019 - 16:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • prednáška je určená pre sociálnych pracovníkov obcí

Program
 • posudková činnosť- zdravotná a sociálna

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu

 • konanie o odkázanosti na sociálnu službu

 • ako postupovať pri poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z

 • ako postupovať pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z

 • pôsobnosť, práva a povinnosti obce pri poskytovaní sociálnych služieb

 • kvalifikačné požiadavky  pre výkon sociálneho pracovníka,   opatrovateľa, zdravotníckeho pracovníka a ďalších pracovníkov v oblasti sociálnych služieb

 • registrácia sociálnej služby

 • spisová dokumentácia klienta

 • vymedzenie druhov, foriem a činností sociálnych služieb

 

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD

Partner:

AVS Logo