Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.10.2021

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019 (2. skupina)

Vzhľadom na veľký záujem o seminár, otvárame 2. skupinu

Začiatok seminára18.12.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára18.12.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 18.12.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania17.12.2018 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených381
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
  • Prehľad zmien v zákone č. 553/2003 Z. z.

  • Ako sa zmení odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme ?

  • Zmeny v charakteristikách pracovných tried

  • Úprava počtu platových tried a platových stupňov

  • Nové katalógy pracovných činností

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo