Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Právne základy územnej samosprávy

2 - dňový seminár

Začiatok seminára09.04.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára10.04.2019 - 12:30
(Streda)
Začiatok prezentácie09.04.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania22.03.2019 - 18:10
(Piatok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
135 € / osoba
Poplatok nečlen155 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 80
Typ seminára
 • Malý seminár
 • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)

- seminár určený najmä pre novozvolených starostov / primátorov
 

Program
 • Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou
 • Kompetenčné  právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
 • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
 • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
 • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
 • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi
 • Nakladanie s majetkom obcí
 • Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia
 • Komisie, rada- úlohy a kompetencie
 • Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy
 • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
 • Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí

 

Miesto konania

hotel Sitno (Vyhne)

Prednášajúci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Partner:

AVS Logo