Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Prvé praktické skúsenosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR)

Začiatok seminára25.01.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára25.01.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 25.01.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania24.01.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah
Program
 1. Prehľad povinností samospráv podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 2. Nová bezpečnostná dokumentácia 
 3. Najčastejšie nedostatky obcí a miest ako prevádzkovateľov pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie
 4. Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
 5. Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku
 6. Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov 
 7. Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov
 8. Ochrana OÚ pri poskytovaní informácií  zo zmlúv, rozhodnutí, dokumentov, uznesení OZ, ...
 9. Zodpovedná osoba
 10. Najčastejšie porušenia legislatívy a námety na riešenie  
 11. Diskusia
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk