Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Najčastejšie problémy samospráv pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a praktické riešenia

Začiatok seminára22.02.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára22.02.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 22.02.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania21.02.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
 • Prehľad častých pochybení obcí a miest pri sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií

 • Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie

 • Ochrana obchodného tajomstva

 • Autorskoprávna ochrana

 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie

 • Šikanózne žiadosti - možnosti právnej ochrany

 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií

 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií - prokuratúra, priestupkové konanie

 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov

 • Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie zákonného inštitútu OPI

 • Informačné povinnosti samospráv podľa ďalších právnych predpisov – prehľad legislatívy

 • Otázky a odpovede

 

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk