Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Zákon č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Začiatok seminára22.02.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára22.02.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie22.02.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania21.02.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Partner:

AVS Logo