Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť obcí v odpadovom hospodárstve

Začiatok seminára20.02.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára20.02.2019 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie20.02.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania19.02.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Peter Gallovič

Partner:

AVS Logo