Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť obcí v odpadovom hospodárstve

Začiatok seminára20.02.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára20.02.2019 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 20.02.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania19.02.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

  • Prehľad zmien v zákone a vykonávacích predpisoch, ktoré sú platné od 1.1.2019 (napr. výška poplatkov za uloženie odpadov na skládky, systém prerozdelenia, možnosti čerpania...)

  • Evidencia odpadov - vyplnenie evidenčného listu

  • Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nim - vyplnenie hlásenia

  • Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Peter Gallovič

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk