Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Excel III. - pre pokročilých (PC kurz)

PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE s.r.o.

Začiatok seminára20.03.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára20.03.2019 - 15:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 20.03.2019 - 08:30
(Streda)
Koniec nahlasovania13.03.2019 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 49 € / osoba
Poplatok nečlen49 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • PC kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára
 • Cieľom kurzu je riešiť praktické úlohy z praxe s použitím pokročilých nástrojov Excelu. Kurz bude vedený formou workshopu na ponúknutých príkladoch z praxe, prípadne vašich vlastných, ktoré si na kurz prinesiete.
Obsah
 • praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie a aplikácia jednotlivých funkcií Excelu

Predpoklad účastníka:

 • Kurz je určený následne pre absolventov kurzu EXCEL II. pre mierne pokročilých alebo pre tých, ktorí používajú v praxi bežne Excel a ovládajú problematiku mierne pokročilého kurzu.
 • Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov a občasných používateľov Excelu.
Program

Kalkulácie

 • Použitie vzorcov a prepojení pri tvorbe jednoduchej kalkulácie podujatia,
 • Zásady tvorby tabuľky pri kalkulácii

Rozpočet

 • Použitie funkcie SUM pri príprave rozpočtu, kopírovanie funkcie, chyby pri použití funkcie, vzorce na výpočet zostatku, prepojenia buniek, využitie koeficientu a % pri výpočte rozpočtu na roky budúce

Pracovný výkaz

 • Ako si vytvoriť a naformátovať pracovný výkaz, úprava šírky riadkov a stĺpcov, zlučovanie buniek, vzorec, funkcia SUM
 • Časové funkcie
  - HOUR, MINUTE - prepočet času z formátu 12:30 na desiatkový formát 12,5 h využiteľné v pracovnom výkaze
 • a SUM - výpočet sumáru počtu odpracovaných hodín za mesiac
 • Kopírovanie hárku Pracovného výkazu na 12 mesiacov

Databáza obyvateľov

 • Zoraďovanie a filtrovanie v databáze obyvateľov,
 • Odstránenie duplicitných údajov v databáze obyvateľov
 • rôzne úpravy na vytvorenie zoznamu podľa zadaných podmienok
 • Textové funkcie - LOWER, PROPER, UPPER, CONCATENATE, TRIM, VALUE
 • Nástroj TEXT na stĺpce - rozdelenie mena a priezviska do dvoch stĺpcov
 • Spájanie databáz pomocou funkcie VLOOKUP
 • OVERENIE ÚDAJOV - vloženie výberového zoznamu do bunky, zabezpečenie dĺžky textu v bunke, formátu čísla

Platy a odvody

 • Pomenovanie buniek a využitie pomenovaných buniek vo vzorcoch,
 • Správca názvov, vymazanie názvu bunky, nájdete adresy pomenovanej bunky
 • Použitie vzorcov a prepojenia buniek pri výpočte platov a odvodov
 • Použitie funkcie SUM pri výpočte mzdy
 • Použitie logickej funkcie IF pri výpočte mzdy
 • Zaokrúhľovanie buniek - ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN

Evidencia majetku

 • Overovanie údajov v bunkách - overovanie dĺžky textu, typu čísla,
 • Vkladanie výberového zoznamu do bunky pre ľahšie vypĺňanie údajov
 • Spracovanie štatistiky pomocou Kontingenčnej tabuľky alebo Medzisúčtu

Príprava výstupov

 • nastavenie strany pred tlačou, ukážka zlomov strán
 • opakovanie hlavičky a prvého stĺpca na každej strane
 • príprava tlačových výstupov, uloženie súboru vo formáte pdf alebo v nižšej verzii excelu

Témy vyberieme podľa záujmu účastníkov, prípadne si prineste vlastné problematické príklady

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.
.
Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 13.3.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

budova Stapring, ANTRE – zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk