Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Word II. - mierne pokročilý (PC kurz)

PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE

Začiatok seminára21.03.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára21.03.2019 - 15:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 21.03.2019 - 08:30
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania13.03.2019 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 49 € / osoba
Poplatok nečlen49 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • PC kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára
 • Word je šikovný nástroj aj na tak náročné veci ako sú noviny, plagáty, letáky. Pokročilé možnosti využijete aj pri písaní zápisníc, kde vám pomôže nástroj štýly a automatické vytvorenie obsahu. Mnoho ľudí nepozná pokročilé možnosti Wordu a zbytočne sa pri písaní trápi. Cieľom kurzu je ukázať vám práve tieto možnosti ako si poradiť s Wordom pri tvorbe obecných novín a ďalších prezentačných materiálov na profesionálnej úrovni. Ako využívať automatizáciu práce vo Worde
Obsah
 • Praktické riešenie problematických prípadov vo Worde, uľahčenia, tipy, triky. Dlhé dokumenty. Zápisnice. Projektové dokumenty. Vkladanie obrázkov a obtekanie textu. Práca s tabuľkami. Kopírovanie z Excelu do Wordu. Vytváranie PDF. 

Predpoklad účastníka:

 • Kurz je vhodný pre tých, ktorí používajú Word denne a potrebujú vytvárať hromadné listy alebo robia dlhšie dokumenty a zápisnice. Ovládajú prácu vo Windowse.
Program

Špeciálne znaky

 • Kopírovanie formátu, nahradzovanie textu, vkladanie špeciálnych písmen €, @, Ő, Ü, Ô, a znakov  ® © * nožníc, telefónu, listu.

Hlavička a päta

 • Vloženie hlavička a päty na každú stranu dokumentu, vloženie obrázku do hlavičky
 • Vloženie čísla strany, počtu strán, aktuálny dátum a čas
 • Rôzne hlavičky v jednom dokumente, rôzne na prvej strane a ostatných
 • Ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, číslovanie, orámovanie a pod.)

Typografická norma

 • Typografická norma - zásady správneho písania a úpravy dokumentu
 • Základné princípy grafiky - blízkosť, kontrast, zarovnanie, opakovanie

Odrážky a číslovanie

 • Vlastné odrážky
 • Problémy s číslovaním a ako ich vyriešiť
 • Zarovnanie číslovania vpravo k bodke
 • Viacúrovňové číslovanie. Zrušenie automatického číslovania. Nastavenie číslovania znova od 1.

Tabulátory II.

 • vytvorenie vlastných zarážok tabulátora
 • použitie tabulátora desatinnej čiarky, 
 • praktické využitie tabulátora v tabuľkách pri písaní projektov
 • použitie vodiacich liniek - tzv. vybodkovanie celého riadku jedným klikom

Tabuľky

 • Zásady tvorby zložitej tabuľky alebo výroba tlačiva na elektronické vypĺňanie
 • Vkladanie riadkov a stĺpcov, vymazávanie riadkov a stĺpcov, štýly tabuliek
 • Zarovnanie čísel v tabuľke podľa desatinnej čiarky, používanie tabulátorov v tabuľke
 • Zarovnanie textu v tabuľke, zmena smeru textu, zlúčenie buniek, rozdelenie buniek
 • Úprava výšky riadka a šírky stĺpca, konvertovanie tabuľky na text, odstránenie rámu tabuľky

Práca s fotkami a obrázkami vo Worde

 • Vkladanie obrázkov do textových dokumentov - napríklad zoskenovaného podpisu alebo pečiatky.
 • Vloženie obrázka do textu, orezanie, otáčanie, prekrývanie
 • Rôzne druhy obtekania textu okolo obrázkov
 • Rôzne efekty, orámovanie a tvary obrázkov
 • Zmena veľkosti obrázkov pred vložením do dokumentu z 5 MB na 200 KB
 • Úprava fotografií a skenovaných objektov v prostredí programu Word.

Tlač dokumentov

 • Tlač 2 strán na 1 stranu, nastavenia tlače, okrajov, vloženie ochrannej vodotlače.

Štýly

 • Kopírovanie formátu textu
 • Prečo by sme mali využívať štýly, ako zrýchlia našu prácu
 • Ako jednoducho upraviť štýl, ktorý nám nevyhovuje
 • Číslovanie v nadpisoch
 • Využitie štýlu pri tvorbe Obsahu dokumentu
 • Rýchle vloženie titulnej stránky s krásnou grafikou

Obsah

 • Vytvorenie automatického obsahu v dokumente s číslami strán napr. v zápisnici
 • Aktualizácia obsahu
 • Nastavenie úrovne - ktoré nadpisy a podnapisy budú v obsahu
 • Nastavenie vodiaceho znaku. 
 • Zoznam nadpisov bez čísla strán

Hromadná korešpondencia

 • Potrebujete vytvoriť 100 pozvánok s osobným oslovením a adresou? Na to využijete hromadnú korešpondenciu a 100 listov vytvoríte na pár klikov.
 • Hromadné listy, obálky, štítky
 • Vytváranie krátkych pozvánok na jednu stranu pre viacerých adresátov pomocou adresára
 • Využitie hromadnej korešpondencie na rozposielanie hromadných emailov s osobným oslovením
 • Filtrovanie príjemcov na základe stanovených kritérií

Referencie

 • Ako správne vkladať Poznámky pod čiarou, Vysvetlivky, Popis obrázkov
 • Ako vytvoriť zoznam obrázkov s číslom strany

Textové pole a obrázky SmartArt 

 • Práca s textovými poľami - možnosti, problémy
 • Obrázky SmartArt - organizačné schémy, schémy na vyjadrenie postupnosti krokov

Stĺpce II.

 • Rozdelenie dokumentu na stĺpce
 • Rôzne šírky stĺpcov, vloženie zlomu stĺpca

TVORBA dokumentov vo formáte PDF a RTF

 • Vytvorenie pdf dokumentu z textového súboru alebo tabuľky, ktorý sa bežne používa pri prezentácii na internete a je to neprepisovateľný súbor. 
 • Ako vybrať z pdf dokumentu len jeho časť, len vybrané strany a uloženie vybraných strán do nového dokumentu.
 • Ako zaheslovať PDF. Ako zabezpečiť, aby fungoval preklik v obsahu aj v PDF.

Zabezpečenie dokumentu

 • Zaheslovanie dokumentu, zabezpečenie neprepísania súboru
 • Porovnanie dvoch dokumentov
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.
.
Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 13.3.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

budova Stapring, ANTRE – zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk