Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 19.02.2019

Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre OBCE

Začiatok seminára19.03.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára19.03.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie19.03.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania18.03.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených111
Voľné miesta 329
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah
Program

1. Závislá práca - charakteristické znaky

2. Vznik pracovného pomeru

    2.1 Pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti

 • miesto výkonu práce -  pravidelné pracovisko,
 • druh práce – stručná charakteristika, náplň práce,
 • mzdové podmienky – spôsob ich zakotvenia
 • deň nástupu do práce
 • ďalšie obsahové náležitosti pracovnej zmluvy
 • skúšobná doba

3. Druhy pracovných pomerov

 • súbežné pracovné pomery
 • konkurenčná doložka
 • pracovný pomer na určitú dobu,
 • pracovný pomer na kratší pracovný čas

5. Zmena pracovného pomeru

 • dohoda o zmene pracovných podmienok
 • jednostranné preradenie  na inú prácu

6. Skončenie pracovného pomeru

 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • výpoveď -  dôvody, výpovedná doba, zákaz výpovede
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné

Bonus:  Prekážky v práci

 • s dôrazom na dôležité osobné prekážky v práci - lekárske vyšetrenia a pod.
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo