Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 19.02.2019

Diplomatický protokol a spoločenská etiketa

Začiatok seminára24.04.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára24.04.2019 - 14:00
(Streda)
Začiatok prezentácie24.04.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania23.04.2019 - 10:00
(Utorok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Zuzana Lovíšková

Partner:

AVS Logo