Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa v praxi

Začiatok seminára24.04.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára24.04.2019 - 14:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 24.04.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania17.04.2019 - 09:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen25 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • pre zamestnancov verejnej správy, pôsobiacich najmä v organizačných útvaroch štátnej správy a samosprávy
Program
 1. Diplomatický protokol, zásady a základné pojmy

 2. Spoločenská etiketa v praxi, formality

 3. Poradie osôb, vzdanie úcty, riešenie zasadacieho poriadku, poradia osôb

 4. Predstavovanie – príprava účastníkov na stretnutia a predstavovanie, postup pri návštevách

 5. Rokovanie, prijímanie návštev, usadenie, pohostenie, dary, podpis dohody – postup (čo urobiť pred, čo počas, čo po návšteve)

 6. Prednosti podľa diplomatického protokolu, zasadací poriadok, vlajky

 7. Spoločenské podujatia, druhy, zásady, organizácia, postup prípravy, riadenie priebehu

 8. Vizitky, pozvánky – zásady pri písaní a posielaní, postup a možnosti pozývania

 9. Pracovný obed, večera, recepcia, raut, koktail, čaša vína – príprava, menu, zasadací poriadok, organizácia

 10. Osobný imidž, reprezentácia osoby, organizácie

 11. Spoločenské obliekanie na pracovné a spoločenské stretnutia - Dress code a odporúčania pre dámy a pánov

 

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 19.4.19 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Zuzana Švarc Harisová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk