Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.04.2019

NOVÝ zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Začiatok seminára18.06.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára18.06.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie18.06.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania17.06.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program
 • Čo nové priniesol zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch?

 • Práva pedagogického zamestnanca (PZ) a odborného zamestnanca (OZ)

 • Povinnosti PZ a OZ , etický kódex a pracovná činnosť PZ a OZ

 • Predpoklady na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ

 • Kvalifikačné predpoklady

 • Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

 • Kariérové stupne  a  kariérové pozície

 • Profesijný rozvoj a plán profesijného rozvoja

 • Profesijný štandard

 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • Kvalifikačné vzdelávanie

 • Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji

 • Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 • Výkon kontroly v profesijnom rozvoji a správne delikty

 • Centrálny register a sprístupňovanie údajov z centrálneho registra

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia zákona

 • Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 • Spoločné ustanovenia k výkonu pracovnej činnosti

 • NV SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania PZ a OZ

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo