Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch OBCÍ

Začiatok seminára14.06.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára14.06.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 14.06.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania07.06.2019 - 15:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen25 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah
Program
  • Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku obce

  • Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku obce

  • Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov v nadväznosti na nový katalóg pracovných činností

  • Špecifiká vo vnútorných predpisoch pre zriaďovateľov škôl, školských zariadení bez právnej subjektivity v pracovnom a organizačnom poriadku

Pracovný materiál, ktorý dostanú účastníci na seminári:

  • Pracovný poriadok so zapracovanými zmenami v nadväznosti na nové pravidlá ochrany osobných údajov a GDPR, novelizácie Zákonníka práce, zákona 553/2003 Z. z.

  • Organizačný poriadok

  • vzorové pracovné náplne

 

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 7.6.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk