Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.04.2019

Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch OBCÍ

Začiatok seminára14.06.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára14.06.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie14.06.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania13.06.2019 - 10:00
(Štvrtok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo