Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Mobing a šikana na školách

Začiatok seminára24.05.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára24.05.2019 - 14:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 24.05.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania22.05.2019 - 15:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 14 € / osoba
Poplatok nečlen24 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • učitelia a pracovníci škôl

 • špeciálne vybratí pracovníci škôl, ktorí budú ďalej o mobingu prednášať

Program
 • Príznaky a rozpoznanie mobingu na školách

 • Kategórie mobingu a ich prejavy

 • Fázy mobingu a ich charakteristika

 • Profil mobera – ten kto pácha mobing

 • Profil obete mobingu

 • Obrana a prevencia proti mobingu

 • Diskusia o mobingu a o skúsenostiach s mobingom

 • Šikana na školách (spôsoby, formy, rozpoznanie, príslušná smernica)

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 17.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Juraj Kvas

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk