Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.04.2019

Mobing na školách

Začiatok seminára24.05.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára24.05.2019 - 14:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie24.05.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania17.05.2019 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • Prednáška pre učiteľov a pracovníkov škôl

 • Prednáška pre žiakov a študentov

 • Školenie pre špeciálne vybratých pracovníkov škôl, ktorý budú ďalej o mobingu prednášať

Program
 • Príznaky a rozpoznanie mobingu na školách

 • Kategórie mobingu a ich prejavy

 • Fázy mobingu a ich charakteristika

 • Profil mobera – ten kto pácha mobing

 • Profil obete mobingu

 • Obrana a prevencia proti mobingu

 • Diskusia o mobingu a o skúsenostiach s mobingom

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Juraj Kvas

Partner:

AVS Logo