Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.04.2019

Postup pri riešení sťažnosti a petície

Začiatok seminára19.06.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára19.06.2019 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie19.06.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania18.06.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia, prednostovia úradov, hlavní kontrolóri obcí, zamestnanci obcí

Program

I. SŤAŽNOSTI

 • Čo je a čo nie je sťažnosť
 • Ako riešiť podanie, ak to nie je sťažnosť
 • Podávanie  a prijímanie sťažností
 • Príslušnosť na vybavovanie sťažností
 • Lehoty a ich počítanie
 • Prešetrovanie sťažnosti
 • Opakovaná sťažnosť
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
 • Kontrola vybavovania sťažností

II. PODNETY – SPORY

 • Príklady  („sťažnosti“ na susedov)

III.  PETÍCE

 • Náležitosti petície
 • Podanie a vybavenie petície
 • Lehoty na vybavenie
 • Rozdiel medzi hromadnou sťažnosťou  a petíciou

 

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Oxana Hospodárová

Partner:

AVS Logo