Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Komunikácia v konfliktných situáciách

Začiatok seminára20.09.2018 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára21.09.2018 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 20.09.2018 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania14.09.2018 - 16:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 20.00 € / osoba
Poplatok nečlen40.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár
  • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program

1. deň:

- Popis a hodnotenie konfliktu v komunikácii
- Zvládanie efektov spôsobujúcich konflikt pri komunikácii
- Prestávka na občerstvenie
- Modely najčastejších konfliktných situácií a čo ich spôsobuje

2. deň:

- Zásady komunikácie v konfliktných situáciách
- Nácvik riešení konfliktných situácií - I. časť
- Prestávka na občerstvenie
- Nácvik riešení konfliktných situácií - II. časť

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 14.9.2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 15 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Juraj Kvas

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk