Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 19.05.2019

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Začiatok seminára11.06.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára11.06.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie11.06.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania10.06.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • Zamestnanci obcí zaoberajúci sa agendou odchytov túlavých zvierat
Program

Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo vzťahu k požiadavkám a povinnostiam obcí

  • Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti
  • Povinnosti pri zabezpečovaní trvalého označenia psov
  • Oznamovacia povinnosť obcí v súvislosti s trvalým označením psov
  • Požiadavky na zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá
  • Požiadavky pri zabezpečovaní odchytov túlavých zvierat na území obce a pri ich umiestňovaní do karanténnych staníc
  • Požiadavky na osoby schválené na odchyt túlavých zvierat a na osoby spôsobilé na odchyt .
  • Prechod vlastníctva túlavého zvieraťa na obec.
  • Povinnosti karanténnych staníc a útulkov vo vzťahu k obciam
Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Bohuslav Harviľák

Partner:

AVS Logo