Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.08.2019

Trhové miesta v obciach

Začiatok seminára24.09.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára24.09.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie24.09.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania23.09.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

Zákon č. 178/1998 Z. z. z pohľadu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

  • problematika predaja potravín na trhových miestach
  • ambulantný predaj potravín
  • súčinnosť obce a príslušného orgánu úradnej kontroly potravín
  • predaj malého množstva potravín
Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Bohuslav Harviľák

Partner:

AVS Logo