Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 24.08.2019

Nakladanie s majetkom obce

2-dňový seminár

Začiatok seminára07.11.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára08.11.2019 - 14:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie07.11.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania01.11.2019 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár
  • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia, poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci
Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Partner:

AVS Logo