Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.04.2019

Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre OBCE

Začiatok seminára27.05.2019 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára27.05.2019 - 13:30
(Pondelok)
Začiatok prezentácie27.05.2019 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania26.05.2019 - 10:00
(Nedeľa)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Závislá práca - charakteristické znaky

2. Vznik pracovného pomeru

    2.1 Pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti

 • miesto výkonu práce -  pravidelné pracovisko,
 • druh práce – stručná charakteristika, náplň práce,
 • mzdové podmienky – spôsob ich zakotvenia
 • deň nástupu do práce
 • ďalšie obsahové náležitosti pracovnej zmluvy
 • skúšobná doba

3. Druhy pracovných pomerov

 • súbežné pracovné pomery
 • konkurenčná doložka
 • pracovný pomer na určitú dobu,
 • pracovný pomer na kratší pracovný čas

5. Zmena pracovného pomeru

 • dohoda o zmene pracovných podmienok
 • jednostranné preradenie  na inú prácu

6. Skončenie pracovného pomeru

 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • výpoveď -  dôvody, výpovedná doba, zákaz výpovede
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné

Bonus:  Prekážky v práci

 • s dôrazom na dôležité osobné prekážky v práci - lekárske vyšetrenia a pod.
Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Partner:

AVS Logo