Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.08.2019

Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce

Začiatok seminára05.11.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára05.11.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie05.11.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania04.11.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov a zamestnanci poverení nakladania s majetkom;
Cieľ seminára
  • poskytnúť prehľadné základné poznatky o výhodách obchodnej verejnej súťaže pri nakladaní s majetkom obce,
  • ponúknuť konkrétne návody a príklady postupu pri organizovaní obchodnej verejnej súťaže;
Program
  • Obchodná verejná súťaž v porovnaní s inými spôsobmi nakladania s majetkom
  • Zákonné pravidlá obchodnej verejnej súťaže a príprava súťažných podmienok
  • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
  • Príklady dokumentov v procese obchodnej verejnej súťaže
  • Obchodná verejná súťaž elektronickými prostriedkami

Motto: Pri konkurencii je férová súťaž cestou k najlepšiemu výsledku - L.B.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Partner:

AVS Logo