Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

Vitajte na internetovom sídle Združenia obcí – regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy v Nitre

Oznamy

21.05.2024

DIÁR SAMOSPRÁVY 2025

Dávame Vám do pozornosti možnosť si už objednať Diár samosprávy 2025

Cena: 10 eur / ks + poštovné a balné

Bližšie informácie: *** TU *** 

 

Ďakujeme za objednanie

 

16.11.2023

5-dňový akreditovaný kurz: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC, ich ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

RVC Nitra daný kurz v r. 2024 neorganizuje. V prípade záujmu využite ponuku od RVC Trenčín. Členovia RVC Nitra majú pri danom kurze poplatok ako člen. 

V Nitre predpmetný AK my sme chceli zaradiť v r. 2025

Termín konania: 19. - 23. august 2024

Miesto konania: zasadačka v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ulica K dolnej stanici 20A, TRENČÍN

Bližšie informácie nájdete v pozvánke na stiahnutie: *** TU ***

Semináre

Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Typ seminára Voľné miesta
VIDEOZÁZNAM:
Správny poriadok (správne konanie) pre obce
01.03.2024 (Piatok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – Trhoviská, tržnice, jarmoky
01.03.2024 (Piatok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Výberové konanie na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy
11.03.2024 (Pondelok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ, Škola, MŠ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci
25.03.2024 (Pondelok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente
22.04.2024 (Pondelok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ, Škola Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
ONLINE FORMA: ZMENA termínu z 18.6. na 25.6.
Novela zákona o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s účinnosťou od 1.8.2024
25.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE) Nahlasovanie ukončené
ONLINE FORMA:
Personálne a ekonomické minimum pre riaditeľa školy (2-dňový praktický kurz s potvrdením)
11.09.2024 (Streda)
-
12.09.2024 (Štvrtok)
Škola Online seminár (LIVE) 2-dňový ONLINE seminár
ONLINE FORMA:
Sťažnosti v škole a ich vybavovanie - základné pojmy zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vz.n.p.
17.09.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Škola Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
18.09.2024 (Streda)
-
20.09.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola hotel Atrium, Nový Smokovec 3-dňové pracovné stretnutie 80
PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre starostov/-ky a primátorov/-ky
02.10.2024 (Streda)
-
04.10.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ hotel Permon, Podbanské 3-dňové pracovné stretnutie 12
Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Lektor
VIDEOZÁZNAM:
Správny poriadok (správne konanie) pre obce
01.07.2024 (Pondelok)
-
31.12.2024 (Utorok)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM JUDr. Helena Spišiaková
VIDEOZÁZNAM:
Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou
02.07.2024 (Utorok)
-
31.12.2024 (Utorok)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM JUDr. Helena Spišiaková
VIDEOZÁZNAM:
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – Trhoviská, tržnice, jarmoky
03.07.2024 (Streda)
-
31.12.2024 (Utorok)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM JUDr. Bohuslav Harviľák
ONLINE FORMA:
Novela zákona o ODPADOCH
01.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) Ing. Peter Gallovič
ONLINE FORMA:
Aktuálne zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatok za rozvoj
08.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) Ing. Iveta Ištoková
PREZENČNÁ FORMA:
Aktuálne zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatok za rozvoj
08.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Ing. Iveta Ištoková
PREZENČNÁ FORMA:
Príprava a realizácia sobášov
10.10.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Anna Hlinková
ONLINE FORMA:
Informačné systémy obce/mesta/školy
15.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Erika Kusyová
ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY
16.10.2024 (Streda)
-
18.10.2024 (Piatok)
Škola Online seminár (LIVE) Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
ONLINE FORMA:
,,Novela stavebného zákona,,
22.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) Ing. Michal Kán
PREZENČNÁ FORMA:
,,Novela stavebného zákona,,
22.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Ing. Michal Kán
ONLINE FORMA:
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva
24.10.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Terézia Urbanová
PREZENČNÁ FORMA:
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva
24.10.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Ing. Terézia Urbanová
ONLINE FORMA:
Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov
29.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Mária Kasmanová
PREZENČNÁ FORMA:
Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov
29.10.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Ing. Mária Kasmanová
ONLINE FORMA:
Ochrana osobných údajov (GDPR) a Zodpovedná osoba
07.11.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
ONLINE FORMA:
Účtovná závierka za rok 2024 pre ZDRUŽENIA OBCÍ a INÉ NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE a vybrané špecifické účtovné prípady
08.11.2024 (Piatok) Združenia obcí a iné neziskové organizácie Online seminár (LIVE)
ONLINE FORMA:
Financovanie originálnych školských kompetencií po novelách zákonov v roku 2025
12.11.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Ingrid Konečná Veverková
PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský
13.11.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
ONLINE FORMA:
Poskytovanie dotácií a finančných prostriedkov z rozpočtu obce a finančná kontrola
19.11.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Ingrid Konečná Veverková
ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
20.11.2024 (Streda)
-
21.11.2024 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
ONLINE FORMA:
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2024
10.12.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) Ing. Terézia Urbanová
PREZENČNÁ FORMA:
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2024
10.12.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Ing. Terézia Urbanová
ONLINE FORMA:
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2024
11.12.2024 (Streda) Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Terézia Urbanová
PREZENČNÁ FORMA:
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2024
11.12.2024 (Streda) Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Ing. Terézia Urbanová
Názov Termín konania Cieľová skupina Typ seminára
Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z 20.06.2024 (Štvrtok)
-
21.06.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňový ONLINE seminár
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami) 13.06.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami) 13.06.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl, MŠ a všetky typy škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa 12.06.2024 (Streda) Všetky školy, MŠ bez ohľadu na ich zriaďovateľa veľký ONLINE seminár (LIVE)
Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl, MŠ a všetky typy škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa 12.06.2024 (Streda) Všetky školy, MŠ bez ohľadu na ich zriaďovateľa veľký PREZENČNÝ seminár
STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 11.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 11.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou 06.06.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA v obciach, v RO a PO zriadených obcou 04.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi samospráv 30.05.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 29.05.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Pracovná cesta: Školstvo, obnoviteľná energia a miestna samospráva v Dolnom Rakúsku a Salzburg 22.05.2024 (Streda)
-
25.05.2024 (Sobota)
OcÚ / MsÚ Pracovná cesta
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev - problémy a chyby pri rokovaní, zápisnice z rokovania, rokovací poriadok, individuálne povinnosti a oprávnenia poslancov 21.05.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY 15.05.2024 (Streda)
-
17.05.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Škola CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre ekonómov škôl
Majetok obcí - prvé praktické skúsenosti po novele zákona 14.05.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Základy kybernetickej bezpečnosti pre samosprávy 07.05.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Obecný podnik – v postavení registrovaného sociálneho podniku (CELOSLOVENSKÝ seminár) 30.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ CELOSLOVENSKÝ 1-dňový ONLINE seminár
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2024 26.04.2024 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2024 26.04.2024 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO 24.04.2024 (Streda)
-
25.04.2024 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - novela účinná od 1.1.2024 23.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - novela účinná od 1.1.2024 23.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 18.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 18.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 17.04.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Správne poplatky (aktuálne zmeny zákona od 1.4.2024) a iné príjmy obce 16.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 11.04.2024 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Katastrálny zákon v praxi 10.04.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Katastrálny zákon v praxi 10.04.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 04.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 04.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ PRÍKLAD odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023. tzv. kontrola účtovných súvzťažností k 31.12.2023 27.03.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ PRÍKLAD odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023. tzv. kontrola účtovných súvzťažností k 31.12.2023 27.03.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj 26.03.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy z oblasti SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV 19.03.2024 (Utorok)
-
21.03.2024 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ 3-dňové pracovné stretnutie
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 19.03.2024 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 19.03.2024 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 3. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 15.03.2024 (Piatok)
-
19.04.2024 (Piatok)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ 5-dňový ONLINE kurz
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci 13.03.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 12.03.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 12.03.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 28.02.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Výberové konanie na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy 27.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2023 20.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne predpisy a prax MATERSKÝCH škôl 14.02.2024 (Streda) veľký ONLINE seminár (LIVE)
Verejné obstarávanie podľa súčasného platného stavu s dôrazom na zákazky s nízkymi hodnotami 13.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právny vzťah obcí a škôl / školských zariadení 08.02.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce 06.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce 06.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Nájom poľnohospodárskej pôdy a možnosti zväčšovania pôdneho fondu obce 31.01.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Prax v eGovernmente miest, obcí, škôl a ako sa pripraviť na kontrolu 30.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Prax v eGovernmente miest, obcí, škôl a ako sa pripraviť na kontrolu 30.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 23.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2023 pre obce, príp. RO a PO, vypĺňanie daňového priznania za rok 2023 v podmienkach obcí, príp. RO a PO, zmeny v ZDP 2023 a 2024 16.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 15.01.2024 (Pondelok)
-
31.01.2024 (Streda)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola ZÁZNAM z online seminára
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2023 12.12.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2023 12.12.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Susedské spory v obci a Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov) 08.12.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2023 08.12.2023 (Piatok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2023 08.12.2023 (Piatok) Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi podľa nových postupov účtovania platných od 1.1.2023 05.12.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona 29.11.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka za rok 2023 pre ZDRUŽENIA OBCÍ a INÉ NEZISKOVÉ organizácie a vybrané špecifické účtovné prípady 28.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
HLAVNÝ KONTROLÓR - nové povinnosti a úlohy 24.11.2023 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023 21.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023 21.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Daňové exekúcie 16.11.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 15.11.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie 14.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie 14.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Financovanie školstva v roku 2024 10.11.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov 09.11.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Príprava a realizácia smútočných obradov (občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, občiansky pohreb, uloženie urny) 07.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Novinky v SPRÁVE REGISTRATÚRY pre obce / mestá / školy a ďalšie ROPO 03.11.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár) 26.10.2023 (Štvrtok)
-
27.10.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 25.10.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre POSLANCOV 20.10.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026 19.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026 19.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest 17.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest 17.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023 12.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 10.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 10.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár) 04.10.2023 (Streda)
-
06.10.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 3-dňové pracovné stretnutie
Nové právne predpisy v OCHRANE OVZDUŠIA so zameraním na povinnosti obcí a miest (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) 03.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Nové právne predpisy v OCHRANE OVZDUŠIA so zameraním na povinnosti obcí a miest (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) 03.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Susedské spory) 27.09.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Zákon č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy) 26.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Všeobecné záväzné nariadenia obcí - aktuálne problémy 19.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Všeobecné záväzné nariadenia obcí - aktuálne problémy 19.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 1.7.2023, niektoré ustanovenia od 1.9.2023 18.09.2023 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňový seminár) 13.09.2023 (Streda)
-
14.09.2023 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie
Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci – organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh 12.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný poriadok ŠKOLY v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. a na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. + NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ 07.09.2023 (Štvrtok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný poriadok ŠKOLY v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. a na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. + NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ 07.09.2023 (Štvrtok) Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.06.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 14.06.2023 (Streda)
-
15.06.2023 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie
Správny poriadok (správne konanie) pre obce 13.06.2023 (Utorok)
-
20.06.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový ONLINE seminár
Správny poriadok (správne konanie) pre obce 13.06.2023 (Utorok)
-
20.06.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový PREZENČNÝ seminár
XIV. Konferencia členský obcí a miest 06.06.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 31.05.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Dohody komplexne v r. 2023 30.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovná cesta: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, miestna samospráva v Dolnom Rakúsku a Západné Čechy 17.05.2023 (Streda)
-
20.05.2023 (Sobota)
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou 16.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou 16.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie 11.05.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie 11.05.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona 10.05.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Kyberšikana - pomoc , vzdelávanie, prevencia 05.05.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve 27.04.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 26.04.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Štatút a organizačný poriadok obce 25.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Štatút a organizačný poriadok obce 25.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Sociálna oblasť a samospráva - posudzovanie odkázanosti na sociálne služby a jej ďalšie povinnosti 20.04.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 18.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 18.04.2023 (Utorok)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 13.04.2023 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 13.04.2023 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký PREZENČNÝ seminár
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce / mesta 12.04.2023 (Streda) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Účtovník / účtovníčka - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce / mesta 12.04.2023 (Streda) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Účtovník / účtovníčka - OcÚ/MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – Trhoviská, tržnice, jarmoky 05.04.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady 30.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady 30.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 29.03.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Odpadové hospodárstvo obce – zmeny a nové povinnosti v roku 2023 28.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Podvojné účtovníctvo pre obce / mestá, VÚC a ich RO a PO 27.03.2023 (Pondelok)
-
04.04.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 5-dňový akreditovaný kurz
Postupy účtovania v NEZISKOVEJ účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva 24.03.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
RVC Trnava - pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy Z OBLASTI SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV 22.03.2023 (Streda)
-
24.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 3-dňové pracovné stretnutie
Predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 22.03.2023 (Streda) veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj 21.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár) 15.03.2023 (Streda)
-
17.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ Viac dňový seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 14.03.2023 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 14.03.2023 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Správa registratúry pre začiatočníkov v obciach a ROPO (2-dňový kurz od A po Z) 13.03.2023 (Pondelok)
-
31.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola VIDEO Záznam zo seminára
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 2. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 10.03.2023 (Piatok)
-
28.04.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ 5-dňový ONLINE kurz
Zákon o pohrebníctve v praxi samospráv – spravovanie cintorínov 09.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 07.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 07.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke) 16.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke) 16.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 pre obce, VÚC a ROPO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti 14.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Základy verejného obstarávania v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO (2-dňový ONLINE kurz) 10.02.2023 (Piatok)
-
17.02.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňový ONLINE kurz
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 09.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1.1.2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy 07.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1.1.2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy 07.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
HLAVNÝ KONTROLÓR – povinnosti HK v 1. polroku 2023 03.02.2023 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev 02.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev 02.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 31.01.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 pre obce, vypĺňanie daňového priznania za rok 2022 v podmienkach obcí, zmeny v ZDP 2022 a 2023 26.01.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 24.01.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a VZOROVÝ PRACOVNÝ PORIADOK ŠKOLY 18.01.2023 (Streda) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Povoľovanie výrubu drevín 13.01.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov 02.01.2023 (Pondelok)
-
31.01.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ ZÁZNAM z online seminára
Pokladnica obce, mesta, VÚC a ich RO a PO (vedenie, účtovanie, kontrola) a obeh účtovných dokladov 13.12.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 08.12.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2022 06.12.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne základy územnej samosprávy pre novozvolených štatutárov obcí, miest a poslancov OZ, MZ 01.12.2022 (Štvrtok)
-
02.12.2022 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový PREZENČNÝ seminár
Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022 29.11.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v NEZISKOVÝCH organizáciách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022 25.11.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 24.11.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2022 22.11.2022 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 15.11.2022 (Utorok)
-
16.11.2022 (Streda)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie
Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov 08.11.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Organizačný poriadok školy so zapracovanými novými vyhláškami v školstve 25.10.2022 (Utorok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.10.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta 20.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta 20.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh 18.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh 18.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce / mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí / miest a VÚC 13.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce / mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí / miest a VÚC 13.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 11.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 11.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Kyberšikana - pomoc, vzdelávanie, prevencia a podpora 06.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 04.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 04.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 28.09.2022 (Streda)
-
29.09.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 27.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 27.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 20.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 20.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia 19.09.2022 (Pondelok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia 19.09.2022 (Pondelok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Odpadové hospodárstvo obce – posledné schválené zmeny v roku 2022 13.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odpadové hospodárstvo obce – posledné schválené zmeny v roku 2022 13.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 1. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 09.09.2022 (Piatok)
-
14.10.2022 (Piatok)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Iní záujemcovia 5-dňový ONLINE kurz
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňové) 07.09.2022 (Streda)
-
08.09.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk