Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

Rada ZO - RVC Nitra, materiály z rokovania

Predseda Rady

....................................

Rada

  • Ing. Vojtech ČIČMANEC, starosta obce Kocurany, okr. Prievidza

  • JUDr. Alexandra GIECIOVÁ, primátorka mesta Topoľčany, okr. Topoľčany

  • Ing. Kristína JAKÓCSOVÁ, starostka obce Diakovce, okr. Šaľa

  • Ing. Jana MATIAŠKOVÁ, MBA, starostka obce Lazany, okr. Prievidza

  • Ing. Jozef OSTRODICKÝ, starosta obce Dubník, okr. Nové Zámky - predseda ZO - RVC v Nitre

  • Mgr. Branislav PAJDA, starosta obce Bošany, okr. Partizánske

  • Ing. Ľubica POLUCHOVÁ, starostka obce Poľný Kesov, okr. Nitra

Kontrolná komisia

  • Ing. Róbert BALKÓ, starosta obce Kolíňany, okr. Nitra

  • Zdenka FURDOVÁ, starostka obce Dolná Seč, okr. Levice

  • Mgr. Alžbeta LACZIKOVÁ, starostka obce Ladice, okr. ZM


V zmysle stanov ZO - RVC Nitra čl. 8, bod A, 2b sa na XIV. Konferencii členských obcí dňa 6.6.2023 v PKO Nitra zvolili členovia Rady a Kontrolnej komisie ZO - RVC Nitra.

V zmysle stanov RVC Nitra čl. 8, bod B, 4c si Rada ZO - RVC v Nitre na svojom zasadnutí dňa 14.3.2024 volí za predsedu p. Ing. Jozefa Ostrodického, starostu obce Dubník


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2024

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2024

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2023

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2022

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2022

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2021

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2021

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2020


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2020

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2019


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2019

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2018


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2018

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2017


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2017

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2016


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2016

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2015


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2015

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2014

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk