Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.05.2023

Rada ZO - RVC Nitra, materiály z rokovania

Predsedníčka Rady

p. JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ - právnička pre správne konania z odboru stavebného poriadku MsÚ Nitra, okr. Nitra

Rada

p. Ing. Róbert BALKÓ - starosta obce Kolíňany, okr. Nitra

p. Ing. Vojtech ČIČMANEC - predseda ZMO Horná Nitra, starosta obce Kocurany, okr. Prievidza

p. Zdenka FURDOVÁ - starostka obce Dolná Seč, okr. Levice

p. Bc. Mária LACHKOVIČOVÁ - starostka obce Chynorany, okr. Partizánske

p. Ing. Jana MATIAŠKOVÁ - starostka obce Lazany, okr. Prievidza

p. Ing. Jozef OSTRODICKÝ - starosta obce Dubník, okr. Nové Zámky

p. Mgr. Alžbeta PATAYOVÁ - starostka obce Ladice, okr. Zlaté Moravce

Kontrolná komisia

p. Erika NEMEŠOVÁ - starostka obce Prašice, okr. Topoľčany

p. Zoltán SZILVÁSI - starosta obce Topoľnica, okr. Galanta

p. Ing. Erika VALKOVIĆOVÁ - starostka obce Tekovské Nemce, okr. Zlaté Moravce


V zmysle stanov ZO - RVC Nitra čl. 8, bod A, 2b sa na konferencii členských miest a obcí dňa 16.4.2019 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra zvolili členovia Rady a Kontrolnej komisie ZO - RVC Nitra.

V zmysle stanov RVC Nitra čl. 8, bod B, 4c rada na svojom zasadnutí dňa 9.12.2011 v Poľnom Kesove si zvolila za predsedníčku rady RVC p. JUDr. Helenu Spišiakovú.


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2023

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2022

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2022

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2021

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2021

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2020


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2020

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2019


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2019

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2018


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2018

Správa o činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2017


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2017

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2016


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2016

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2015


Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2015

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2014

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk