Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 26.01.2021

HLAVNÝ KONTROLÓR – praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021

Začiatok seminára12.03.2021 - 08:00
(Piatok)
Koniec seminára14.03.2021 - 18:00
(Nedeľa)
Začiatok prezentácie12.03.2021 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania10.03.2021 - 16:00
(Streda)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 400
Typ seminára
  • Video seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Obsah
Program
  1. Novely všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na praktický výkon kontrolnej činnosti (zákon o obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)

  2. Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti

  3. Ako spracovať stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020

  4. Diskusia a konzultácie s lektorkou k téme prednášky 

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo