Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňové)

Začiatok seminára07.09.2022 - 10:00
(Streda )
Koniec seminára08.09.2022 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 07.09.2022 - 09:00
(Streda)
Koniec nahlasovania26.08.2022 - 16:00
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 180 € / osoba
Poplatok nečlen200 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah

 

  ČLEN ZO - RVC Nitra NEČLEN
Varianta č. 1  180 € / osoba 195 € / osoba
(ubytovanie, strava, bez dopravy)
Varianta č. 2  200 € / osoba 215 € / osoba
(ubytovanie, strava, doprava autobusom)
Varianta č. 3  110 € / osoba 125 € / osoba
(bez nocľahu a večere, bez dopravy)
Varianta č. 4  55 € / osoba 70 € / osoba
(iba 1. deň: 7.9.22 + obed, bez ubytovania, bez dopravy)
Varianta č. 5  45 € / osoba 60 € / osoba
(iba 2. deň: 8.9.22 + obed, bez ubytovania, bez dopravy)
Samostatná izba (ak je vopred objednaná) + 46 € / osoba / noc

 

 • Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: 

 • honorár lektorov, pracovný materiál, ubytovanie, doprava (ak je objednaná), raňajky, obedy, večera, občerstvenie počas prestávok, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov

Doplňujúce informácie: 

 • Ubytovanie: 2 osoby / izba

 • Obed a večera (7.9.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

 • Obed (8.9.) -  jednotné menu

 • V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si účastník hradí sám!

Minimálny počet na uskutočnenie 2-dňového seminára je 100 osôb.

1.deň: 7.9.2022
Prezentácia účastníkov od 9:00 h.
Začiatok seminára o 10:00 h.
Ukončenie cca. 15:00 h.

2. deň: 8.9.2022
Začiatok seminára o 8:00 h.
Ukončenie o 12:30
Obed od: 12:30

Program

Dlhodobý majetok obcí, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022

 1. Majetok a jeho právna úprava

 2. Členenie majetku na dlhodobý a krátkodobý majetok podľa Postupov účtovania. Charakteristika účtovej triedy 0 - Dlhodobý majetok

 3. Analytické účty a analytická evidencia majetku. Požiadavky na analytickú evidenciu majetku

 4. Kapitálové transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva 

 5. Dlhodobý nehmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)  

 6. Dlhodobý hmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a účtovanie v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný (DHM)

 7. Technické zhodnotenie majetku. Opravy a údržba majetku

 8. Drobný majetok

 9. Dlhodobý finančný majetok - účtovanie v účtovej skupine 06 - Dlhodobý finančný majetok

 10. Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve 

 11. Úprava ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: opravné položky k majetku, odpisy majetku

 12.  Vyraďovanie majetku

 13. Inventarizácia majetku

 14. Kontrola účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti majetkového okruhu

 15. Vykazovanie majetku v účtovnej závierke

 16. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

 17. Diskusia 

 
Materiál: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly a výkon finančnej kontroly pri dotáciách

 1. Problémy pri výkone základnej finančnej kontroly

 2. Elektronický výkon základnej finančnej kontroly

 3. Vykonávanie  finančnej kontroly pri dotáciách z rozpočtu obce

 4. Odpovede na otázky

Miesto konania

hotel Sitno (Vyhne)

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk