Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

ONLINE FORMA:
Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára29.11.2022 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára29.11.2022 - 13:30
(Utorok )
Začiatok sprístupnenia 29.11.2022 - 08:45
(Utorok)
Koniec nahlasovania25.11.2022 - 16:00
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah

Prihlásených účastníkov na naše semináre upozorňujeme, že v prípade ak Vám nepríde niektorý email riadne do doručenej pošty a zadali ste v prihláške niektorého z uvedeného emailového klienta:

@gmail.com - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY – pomôcka: gmail v prehliadači má hore možnosť vyhľadať emaily – kolonka: Hľadajte v pošte. Sem zadajte rvcnitra@rvcnitra.sk a nájde Vám všetky emaily od nás vo všetkých záložkách.

@zoznam.sk / @zmail.sk - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY.

@azet.sk - je potrebné si skontrolovať záložku NOVINKY – azet Vás neupozorní, že tam máte novú poštu.

Pokiaľ máte iného klienta – skontrolujte si záložky napr. Spam, Nevyžiadaná pošta atď.

V prípade, že nenájdete niektorý email, kontaktuje Ing. Koprdu (RVC Nitra).

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 29.11.22 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- Po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

účastníkom RVC Nitra budú zaslané spolu 3 emaily: 1. potvrdenie o prihlásení spolu s pozvánkou (obratom po prihlásení), 2. Materiál k online semináru (najneskôr deň pred konaním), 3. Pokyny na spustenie online seminára (najneskôr deň pred konaním). Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z ONLINE seminára získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznam dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox - obsahuje funkciu obraz v obraze (do popredia si dáte okno seminára a v pozadí môžete pracovať, sledovať otázky.....)

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve VS a ŠS na rok 2022 

 • odmena 500 eur 
 • jeden deň pracovného voľna od júla 2022

Zákonník práce –účinnosť sa posúva na 1.11.2022   

 • transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
 • doručovanie – úložná doba
 • trvanie pracovného pomeru
 • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
 • skúšobná doba – doba určitá
 • prechod na inú formu zamestnania
 • úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
 • zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
 • usporiadanie pojmov – materská, otcovská, rodičovská dovolenka
 • dohody – minimálna predvídateľnosť práce

Daňový bonus na dieťa

 • duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022
 • sumy daňového bonusu od 1.1.2023 
 • zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu 
 • čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu
 • výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v jednotlivých pásmach
 • príprava na RZD  a DP A, DP B v súvislosti s daňovým bonusom
 • postup pri RZD z pohľadu ročného daňového bonusu 
 • príklady, tabuľky, ....

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 :

 • veličiny závislé od PMM v roku 2023
 • sociálne poistenie

Minimálna mzda v roku 2023

 • neuveriteľné sa stalo skutočnosťou ... dohodli sa 
 • zvýšia sa hodnoty príplatkov od 1.1.2023 ? 

Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na :

 • výkon exekučných zrážok
 • nezdaniteľné časti základu dane

Zvýšené sumy stravného platné od 1.septembra 2022

 • Opatrenie č. 282/2022 Z. z. o sumách stravného
 • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.9.2022

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

 • ochranná lehota tehotných žien 
 • zmeny pri tehotenskom a materskom
 • elektronická PN
 • povinnosti Sociálnej poisťovne, poistenca, zamestnávateľa

Otcovská dovolenka

 • novela Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení
 • otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1.10.2022
 • maximálne 14 dní

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022

 • novela §66 Zákonníka práce
 • novela zákona č.5/2004 Z.z. o zamestnanosti 
 • skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR
Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Materiál pre účastníkov posielame emailom 1 deň pred konaním seminára. Pokiaľ sa jedná o online seminár, posielame emailom aj pokyny na spustenie online seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára (ak je súčasťou seminára)

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Pavol Kukučka

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk