Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár)

Začiatok seminára15.03.2023 - 12:30
(Streda )
Koniec seminára17.03.2023 - 12:30
(Piatok )
Začiatok prezentácie 15.03.2023 - 11:00
(Streda)
Koniec nahlasovania28.02.2023 - 23:59
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 288 - 410
Poplatok nečlen308 - 430
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

Prihlášku posielajtna email rvcnitra@rvcnitra.sk

 • máme zopár izieb v rezerve

  2 - posteľová izba SAMOSTATNÁ izba
Člen ZO - RVC Nitra 288 410
NEČLEN 308 430

 

 • Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: 

 • honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie, 2x raňajky, 3x obed, 2x večera, občerstvenie počas prestávok, župan, parkovné, bowling, neobmedzený vstup do bazénového sveta a wellnessu.

Doplňujúce informácie: 

 • Ubytovanie: 2 osoby / izba, príp. samostatná izba ak je vopred objednaná

 • Obed a večera (15. a 16.3.2023.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

 • Obed (17.3.2023) -  servírované menu

 • V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si účastník hradí sám!

1. deň    
Prezentácia účastníkov od 11:00  
Obed 11:30 - 12:30  Reštaurácia, 1. posch.
a) Odborný program:                                                                                                           Rozpočtové hospodárenie obce – Ekonomické minimum pre starostov (Ing. Ingrid Konečná Veverková) 12:30 - 17:00 Kongresová sála GERLACH, 2. posch.
b) Odborný program:                                                                                                         Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy v skratke (JUDr. Jakub Pavčík) 17:15 - 18:15 Kongresová sála GERLACH, 2. posch.
Večera 18:00 - 20:00  Reštaurácia, 1. posch.
Bowling 19:00 - 21:00 Bar na prízemí
     
2. deň    
Raňajky 7:00 - 9:00  Reštaurácia, 1. posch.
Odborný program:                                                                                                                       Obecná samospráva - praktické riešenia 1. časť (JUDr. Marian Hoffmann, PhD.) 8:30 - 12:30 Kongresová sála GERLACH, 2. posch.
Obed 12:30 - 14:00  Reštaurácia, 1. posch.
Večera 18:00 - 20:00  Reštaurácia, 1. posch.
     
3. deň    
Raňajky 7:00 - 9:00  Reštaurácia, 1. posch.
Odborný program:                                                                                                          Obecná samospráva - praktické riešenia 2. časť (doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.) 8:30 - 12:30 Kongresová sála GERLACH, 2. posch.
Obed - servírované menu, ukončenie 12:30 - 13:30  Reštaurácia, 1. posch.
     
Bazénový svet (počas pobytu neobmedzene) 10:00 - 22:00 prízemie
Wellness (počas pobytu neobmedzene) 16:00 - 22:00 suterén
Program

a) Rozpočtové hospodárenie obce – Ekonomické minimum pre starostov (lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková)

 1. Hospodárenie obcí - legislatívna úprava - zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Rozpočtové hospodárenie obce
 • Rozpočet obce

 • Rozpis rozpočtu, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

 • Rozpočtové provizórium

 • Záverečný účet obce

 • Peňažné fondy obce

 • Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

b) Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy v skratke (lektori: Ing. Patrik Porubčan, JUDr. Radovan Tomaško)

Obecná samospráva - praktické riešenia 1. časť (lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD.)

 • Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia 

 • Komisie, rada - úlohy a kompetencie 

 • Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy 

 • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov 

 • Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí 

Obecná samospráva - praktické riešenia 2. časť (lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.)

 • Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou 

 • Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva 

 • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť 

 • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť 

 • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom 

 • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi 

 • Nakladanie s majetkom obcí 

Miesto konania

hotel Atrium, Nový Smokovec

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Patrik Porubčan, JUDr. Radovan Tomaško, JUDr. Marian Hoffmann, PhD., doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk