Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

ONLINE FORMA:
Správny poriadok pre obce (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) - 2-dňový seminár

Online seminár sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára13.06.2023 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára20.06.2023 - 14:00
(Utorok)
Začiatok prezentácie 13.06.2023 - 08:45
(Utorok)
Koniec nahlasovania09.06.2023 - 23:59
(Piatok)


Voľné miesta 300
Typ seminára
  • 2-dňový ONLINE seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

13. 6. 2023 (utorok) - I. časť

20. 6. 2023 (utorok) - II. časť

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

  • Microsoft Edge

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

  • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk