Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

VIDEO ZÁZNAM:
Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov

Seminár sa konal v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára02.01.2023 - 10:00
(Pondelok )
Koniec seminára31.01.2023 - 23:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 02.01.2023 - 10:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania30.12.2022 - 23:59
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra cena podľa počtu osôb viď. OBSAH
Poplatok nečlen30 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • seminár určený najmä pre novozvolených starostov / primátorov a poslancov OZ, MZ
Obsah

Účastnícky POPLATOK za VIDEO ZÁZNAM: 

 • Člen ZO – RVC Nitra: 10 € / 1 osoba  |     20 € / 2 osoby  |    30 € / 3 a viac osôb

 • NEČLEN:    30 € / osoba    


Prihlásených účastníkov na naše semináre upozorňujeme, že v prípade ak Vám nepríde niektorý email riadne do doručenej pošty a zadali ste v prihláške niektorého z uvedeného emailového klienta:

 • @gmail.com - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY – pomôcka: gmail v prehliadači má hore možnosť vyhľadať emaily – kolonka: Hľadajte v pošte. Sem zadajte rvcnitra@rvcnitra.sk a nájde Vám všetky emaily od nás vo všetkých záložkách. Aby Vám emaily od nás už nechodili do záložky REKLAMY nájdete v návode *** TU ***

 • @zoznam.sk / @zmail.sk - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY.

 • @azet.sk - je potrebné si skontrolovať záložku NOVINKY – azet Vás neupozorní, že tam máte novú poštu.

 • Pokiaľ máte iného klienta – skontrolujte si záložky napr. Spam, Nevyžiadaná pošta atď.

Otázky na seminár (lektora)
 • Vzhľadom na VIDEO záznam z online seminára, ktorý sa konal dňa 10.12.2022 nové otázky nie je možné položiť.

 • Súčasťou VIDEO záznamu sú otázky položené od účastníkov počas online seminára

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

VIDEO ZÁZNAM z online seminára 10.12.22 je sprístupnení v termíne 2. - 31. 1. 2023 (10:00 – 23:59 h.)

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.
 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.
 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.
Pokyny na Videozáznam
 • dňa 2.1.2023 najneskôr do 9:00 hod. dostanete emailom aj POKYNY na spustenie VIDEO záznamu. Na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu.

 • materiál sa nebude posielať emailom, účastník si ho STIAHNE priamo zo stránky, kde bude prebiehať VIDEO záznam. 

 • 1 osoba = 1 email = 1 prístup na VIDEO

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup.

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

Technické požiadavky
 • pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

 • stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

 • ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

Na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Google Chrome

 • Internet Explorer – NEODPORÚČAME (nefunguje zobrazenie okna)

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

Program
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 • Základné kompetenčné pravidlá

 • Originálne a prenesené kompetencie

 • Práva a povinnosti poslanca OZ

 • Práva a povinnosti starostu obce

 • Vzájomné kompetenčné vzťahy medzi starostom a poslancami

 • Rokovanie obecného zastupiteľstva: pravidlá, postupy, časté chyby

 • Postavenie obecného úradu

 • Poradné orgány obce

 • Rozpočet: štruktúra a proces prípravy

 • Nakladanie s majetkom obce – základné pravidlá

 • Ďalšie vybrané problémy v skratke (územné plánovanie, verejné obstarávanie, personalistika, ...)

 • Odpovede na zaslané otázky

Doplňujúce informácie

Po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Materiál a Pokyny na spustenie VIDEO ZÁZNAMU posielame emailom 2.1.23 do 9:00 h.

V cene je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík (advokát špecializujúci sa na komunálne právo a dlhoročný mestský poslanec)

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk