Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

PREZENČNÁ FORMA:
Kyberšikana - pomoc , vzdelávanie, prevencia

Seminár sa koná len PREZENČNOU FORMOU

Začiatok seminára05.05.2023 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára05.05.2023 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 05.05.2023 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania03.05.2023 - 23:59
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah
  • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 30 osôb

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Roman Bendík (osobnyudaj.sk)

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk