Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
XIV. Konferencia členský obcí a miest

Začiatok seminára06.06.2023 - 10:00
(Utorok )
Koniec seminára06.06.2023 - 13:00
(Utorok )
Začiatok prezentácie 06.06.2023 - 09:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania19.05.2023 - 23:59
(Piatok )


Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

V prípade neúčasti štatutára je v zmysle stanov možné splnomocniť osobu z OcÚ, MsÚ (poslanec, zamestnanec) - nesmie to byť štatutár/-ka inej obce/mesta.

Program

Miesto konania

PKO, ulica J. Kráľa 4, 949 01 Nitra

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk