Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

SEMINÁR ZRUŠENÝ
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár)

CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára14.06.2023 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára15.06.2023 - 14:00
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 14.06.2023 - 08:45
(Streda)
Koniec nahlasovania11.06.2023 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen65 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 40€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • peronalisti a mzdári obcí a škôl

  • riaditelia škôl

Obsah
Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk