Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár)

Začiatok seminára04.10.2023 - 12:30
(Streda )
Koniec seminára06.10.2023 - 12:30
(Piatok )
Začiatok prezentácie 04.10.2023 - 11:00
(Streda)
Koniec nahlasovania22.09.2023 - 23:59
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 290 - 415
Poplatok nečlen310 - 435
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 3-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

PRIHLÁSENIE je možné už iba na základe VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY nachádzajúcej sa na konci POZVÁNKY. Pozvánka zároveň slúži aj ako účtovný doklad.

Vyplnenú prihlášku vyplňte, oskenujte a pošlite na email: rvcnitra@rvcnitra.sk

Ďakujeme.

************

Termín konania: 4. - 6. október 2023 (streda - piatok)


 

Člen ZO - RVC Nitra

NEČLEN

Varianta č. 1  (ubytovanie v 2 - posteľovej izbe, strava)

290

310

Varianta č. 2 (SAMOSTATNÁ izba, strava)

415

435

Varianta č. 3 (ubytovanie v 2-lôžkovej izbe, osoba bez účasti na seminári, strava)

255

255

Varianta č. 4 (bez ubytovania, strava)

170

190

Varianta č. 5 (ubytovanie v 2-posteľovej izbe iba 4.-5.10.2023, strava)

186

206

 

 • Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: 

 • honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie, 2x raňajky, 3x obed, 2x večera, občerstvenie počas prestávok, župan, parkovné, bowling, neobmedzený vstup do bazénového sveta a wellnessu.

Doplňujúce informácie: 

 • Ubytovanie: 2 osoby / izba, príp. samostatná izba ak je vopred objednaná

 • Obed a večera (4. a 5.10.2023.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

 • Obed (6.10.2023) -  servírované menu

 • V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si účastník hradí sám!

1. deň

 

 

Prezentácia účastníkov

od 11:00

 

Obed

11:30 - 12:30

 Reštaurácia, 1. posch.

Obec a mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch, alias „Čo nie je zakázané, je dovolené?“ lektorky: JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková (doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o., advokátska kancelária)

12:30 - 17:30

Kongresová sála GERLACH, 2. posch.

Večera

18:00 - 20:00

 Reštaurácia, 1. posch.

Bowling

20:00 - 22:00

Bar na prízemí

 

 

 

2. deň

 

 

Raňajky

7:00 - 9:00

 Reštaurácia, 1. posch.

Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023 - lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

8:30 - 13:00

Kongresová sála GERLACH, 2. posch.

Obed

12:30 - 14:00

 Reštaurácia, 1. posch.

Večera

18:00 - 20:00

 Reštaurácia, 1. posch.

 

 

 

3. deň

 

 

Raňajky

7:00 - 9:00

 Reštaurácia, 1. posch.

Zákon o slobode informácií a ochrana osobných údajov v praxi samosprávy - lektor: Mgr. Vladimír Pirošík

8:30 - 12:30

Kongresová sála GERLACH, 2. posch.

Obed - servírované menu, ukončenie

12:30 - 13:30

 Reštaurácia, 1. posch.

 

 

 

Bazénový svet (počas pobytu neobmedzene)

10:00 - 22:00

prízemie

Wellness (počas pobytu neobmedzene)

16:00 - 22:00

suterén

 

Program

Stavebné úpravy obecného majetku uskutočnené nájomcom

 • Má obec zmluvnú voľnosť v postavení verejného obstarávateľa?

 • Nakladanie s majetkom obcí vs. pravidlá verejného obstarávania pri stavebných úpravách nájomcu na predmete nájmu.

„Naviac práce“ pri investičnej činnosti obce

 • Sú „naviac práce“ zákonným dôvodom na zvýšenie ceny za vykonanie diela?

 • Generálny zákaz zmeny zmlúv z pohľadu verejného obstarávania a výnimky zo zákazov.

Postihy pri posudzovaní zákonnosti dodatkov k zmluvám

 • Posudzovanie zákonnosti dodatkov k zmluvám.

 • Sankcie a korekcie.

 • Zodpovednosť starostov a primátorov.

 • Relevantná rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie.

 • Možnosti právnej obrany prostredníctvom advokáta.

„Majetok obce - čo nás čaká ?

Parlament schválil veľkú novelu zákona o majetku obcí. Účinnosť nadobúda 1. novembra 2023. Nové sú pravidlá priameho predaja, dôvodu hodného osobitného zreteľa i obchodnej verejnej súťaže. Nanovo sú upravené aj nájmy obecného majetku. A mnoho ďalšieho. Cieľom seminára je vysvetliť ako postupovať pri predajoch, zámenách a nájmoch ešte do konca októbra 2023 a upozorniť čo nás čaká od novembra 2023. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce treba upraviť v predstihu pred novembrom 2023.“

 • Schválená veľká novela zákona o majetku obce

 • Postup pri nakladaní s majetkom

 • Najčastejšie pochybenia pri nakladaní s majetkom obce

 • Prehľad najčastejších pochybení samospráv pri aplikovaní zákona o slobode informácií a praktické riešenia

 • Šikanózne infožiadosti - možnosti právnej ochrany

 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, zápisníc a ďalších dokumentov samospráv

 • Ďalšie informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

 • Prehľad zákonných povinností samospráv podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 • Bezpečnostná dokumentácia, zodpovedná osoba, kamerové systémy

 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku

 • Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov

 • Najčastejšie porušenia legislatívy a námety na riešenie 

 • Diskusia

Miesto konania

hotel Atrium, Nový Smokovec

Prednášajúci

JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk