Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár)

CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára15.11.2022 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára16.11.2022 - 14:00
(Streda )
Začiatok prezentácie 15.11.2022 - 08:45
(Utorok)
Koniec nahlasovania11.11.2022 - 23:59
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen65 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 40€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • peronalisti a mzdári obcí a škôl

 • riaditelia škôl

Cieľ seminára
 • 1. deň stretnutia je venovaný zmenám v Zákonníku práce s ohľadom na školstvo. Na minulom stretnutí sme sa venovali zmenám v „školskej legislatíve“, novela Zákonníka práce však nás núti do ďalších zmien v pracovnoprávnej dokumentácii. 

 • 2. deň stretnutia je venovaný zmenám v dokumentácii ako Pracovný poriadok a podniková kolektívna zmluva. Riešenie duplicitných ustanovení. Niektoré ustanovenia máme v pracovnom poriadku škôl, novela nás núti ich presúvať do tzv. informačného dokumentu. Pozor však že odkaz je na „osobitný predpis“ nie „vnútorný predpis“ 

Týmto špecifikám sa je nutné venovať ešte pred úpravou dokumentov a pred uzatvorením nových podnikových zmlúv. 

Keďže téma je rozsiahla, ťažko sa rozoberá do blokov, stretnutie je dvojdňové. Upozorňujeme účastníkov, že časový harmonogram je predpokladaný. Je možné, že sa v priebehu stretnutia jednotlivé témy časovo presunú. 

Obsah

Prihlásených účastníkov na naše semináre upozorňujeme, že v prípade ak Vám nepríde niektorý email riadne do doručenej pošty a zadali ste v prihláške niektorého z uvedeného emailového klienta:

@gmail.com - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY – pomôcka: gmail v prehliadači má hore možnosť vyhľadať emaily – kolonka: Hľadajte v pošte. Sem zadajte rvcnitra@rvcnitra.sk a nájde Vám všetky emaily od nás vo všetkých záložkách.

@zoznam.sk / @zmail.sk - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY.

@azet.sk - je potrebné si skontrolovať záložku NOVINKY – azet Vás neupozorní, že tam máte novú poštu.

Pokiaľ máte iného klienta – skontrolujte si záložky napr. Spam, Nevyžiadaná pošta atď.

V prípade, že nenájdete niektorý email, kontaktuje Ing. Koprdu (RVC Nitra).

Otázky na seminár (lektora)
 • Otázky môžete posielať počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, otázky posielajte len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Na všetky otázky bude lektor odpovedať až na konci 2. dňa, kde bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy a dodatočne reagovať / upravovať otázku.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál.

 • materiál účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom dňa 14.11.2022 (pondelok) najneskôr do 10:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

 • dňa 14.11.2022 (pondelok) najneskôr do 10:00 hod. dostanete emailom aj POKYNY na spustenie ONLINE seminára. Na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu.

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu - LINK BUDE PLATNÝ NA OBA DNI. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

 • po sprístupnení SEMINÁRA oba dni od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

 • v prípade potreby, ak sa stane, že Vám niečo nefunguje obratom volajte Ing. Ivana Koprdu - 0903 484 542
Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára získava z každého dňa AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené  po dobu 11 dní (vrátane sviatku a víkendov) v termíne 17.- 27. 11. 2022 (štvrtok - nedeľa). Získanie ZÁZNAMOV nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznamy dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár. 

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení každého dňa (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu z konkrétneho dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox - obsahuje funkciu obraz v obraze (do popredia si dáte okno seminára a v pozadí môžete pracovať, sledovať otázky.....)

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

9:00 - 10:30: 

Novela Zákonníka práce a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii

 • Základné informácie o zmenách v Zákonníku práce 

 • „spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné“ – čo to znamená v pracovnom práve a ako na to v pracovnoprávnej dokumentácii 

 • nová forma poskytovania informácií voči uchádzačovi a voči novému zamestnancovi 

 • rozšírenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce,

 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom pracovných podmienok a podmienok zamestnávania,

 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov (napr. právo zamestnancov žiadať prechod na inú formu zamestnania, zavedenie ochrany otcov pri otcovskej dovolenke)

 • Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov 

10:30 - 10:45: Prestávka

10:45 - 13:00:

Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia

 • zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy, podstatné náležitosti pracovnej zmluvy po novom,

 • ďalší nový obsah pracovnej zmluvy

 • nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase,

 • informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru prechodné ustanovenia

 • informovanie o  pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania,

 • nová forma poskytovania informácií voči existujúcim zamestnancom 

 • prispôsobenie doterajších dohodnutých podmienok 

 • prechod na inú formu zamestnania,

 • sťažnosť zamestnanca na zamestnávateľa v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania,

 • možnosť zamestnanca vykonávať inú zárobkovú činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času,

 • stanovenie minimálnej predvídateľnosti práce

Zmeny v dohodách od 1.11.2022

 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)

 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

Elektronická  komunikácia

 • medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

 • medzi odborovými organizáciami a zamestnancami 

Prezentácia cez vzory a námety 

9:00 - 11:30:

Zmeny v pracovnom poriadku

 • ako zosúladiť pracovný poriadok na novelu Zákonníka práce 

 • čo je potrebné dojednať zmluve, o čom „po novom“  zamestnávateľ len informuje 

 • čo ustanovuje zmluva a čo „osobitný predpis“ 

 • „osobitný predpis“ nie je „vnútorný predpis“  

 • „vnútorný predpis“ versus „kolektívna zmluva“ 

 • čo môže byť v pracovnom poriadku a čo musí byť v informačnej povinnosti zamestnávateľa 

 • riešenie duplicitných ustanovení

11:30 - 11:45: Prestávka

11:45 - 14:00: Odpovede na poslané otázky z oboch dní

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár ako člen RVC: Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava príp. ako NEČLEN Vám príde obratom potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

1 deň pred konaním online seminára t.j. 14.11.2022 všetkým prihláseným osobám prídu 2 emaily: 1. Materiál k ONLINE semináru a 2. Pokyny na spustenie ONLINE seminára (LINK bude platný na OBA dni). Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online seminára je zahrnuté: záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za 2-dňový online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za 2-dňový online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 11.11.2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke, ktorá Vám príde obratom po prihlásení).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk