Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Vitajte na internetovom sídle Združenia obcí – regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy v Nitre

Oznamy

15.01.2019

Seminár - Právna úprava samosprávy v SR a ich orgánov

Ponúkame Vám možnosť uskutočniť pre Vašich poslancov vzdelávanie – seminár k zákonu o obecnom zriadení priamo vo Vašich obciach / regiónoch.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke na stiahnutie: pozvanka_RVC_Nitra_2019_Pravna_uprava_samospravy_SR

Termíny, ktoré sú ešte VOĽNE:

Semináre

Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Typ seminára Voľné miesta
Zmluvy v školskej praxi 16.01.2019 (Streda) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár Nahlasovanie ukončené
Kompetencie starostov, zastupiteľstva, poslancov, komisií a hlavného kontrolóra 22.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 97
Prvé praktické skúsenosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) 25.01.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 214
Susedské spory v obci 29.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 291
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl 30.01.2019 (Streda) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 214
Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Lektor
Verejné obstarávanie 05.02.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Terézia Nagyiová
Novinky v elektronickej komunikácii škôl (štátne rozpočtové organizácie) 08.02.2019 (Piatok) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Erika Kusyová
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Novela postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 12.02.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Terézia Urbanová
,,pripravujeme,, 13.02.2019 (Streda) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Cestovné náhrady 19.02.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Mária Kasmanová
Evidenčná a ohlasovacia povinnosť obcí v odpadovom hospodárstve 20.02.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Peter Gallovič
Zákon č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 22.02.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Vladimír Pirošík
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2019. Novela postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 05.03.2019 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Terézia Urbanová
Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre starostov 08.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Ing. Ingrid Konečná Veverková
Informácie a novinky pre MŠ 12.03.2019 (Utorok) veľká zasadačka MsÚ Nitra PhDr. Hajdúková Viera, Phd.
Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve (5-dňový) 13.03.2019 (Streda)
-
14.03.2019 (Štvrtok)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ budova MEDIAHAUS Ing. Oxana Hospodárová
PowerPoint (PC kurz) 18.03.2019 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova Stapring Ing. Alena Paľová
Excel II. - mierne pokročilý (PC kurz) 19.03.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova Stapring Ing. Alena Paľová
Excel III. - pre pokročilých (PC kurz) 20.03.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova Stapring Ing. Alena Paľová
Word II. - mierne pokročilý (PC kurz) 21.03.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova Stapring Ing. Alena Paľová
Záverečný účet obce, návratné zdroje financovania a fondové hospodárenie obce v roku 2019 22.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Ing. Ingrid Konečná Veverková
Miestne dane a poplatky 26.03.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Iveta Ištoková
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 29.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti v jednotlivých zákonoch 02.04.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (1. skupina) 04.04.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Zmeny v procese vykonávania kontroly HK obce v roku 2019, návratné zdroje financovania v roku 2019 05.04.2019 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ budova MEDIAHAUS Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právne základy územnej samosprávy 09.04.2019 (Utorok)
-
10.04.2019 (Streda)
OcÚ / MsÚ hotel Sitno (Vyhne) doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
Konferencia ZO - RVC Nitra 16.04.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 26.04.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Zbory pre občianske záležitosti a metodika občianskych obradov a slávností v mestách a obciach 29.04.2019 (Pondelok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS PhDr. Dušan Gallo
Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy 30.04.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra JUDr. Helena Spišiaková
Čierne stavby v obci 14.05.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra JUDr. Helena Spišiaková
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (2. skupina) 16.05.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (3. skupina) 17.05.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Personálna práca na školách – riešenie vybraných situácií cez vzorové tlačivá 21.05.2019 (Utorok) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Základný kurz mzdovej účtovníčky obce/mesta 22.05.2019 (Streda)
-
23.05.2019 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Katarína Ševčíková
,,pripravujeme,, 24.05.2019 (Piatok) budova MEDIAHAUS PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 31.05.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Kurz nového riaditeľa školy 12.06.2019 (Streda)
-
13.06.2019 (Štvrtok)
Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Katarína Tamášová
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.06.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Názov Termín konania Cieľová skupina Typ seminára
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania. 15.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 08.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019 (2. skupina) 18.12.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 12.12.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019 (1. skupina) 11.12.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Finančná kontrola a rozpočtové pravidlá v roku 2019 (po novele zákonov) 07.12.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Správa registratúry v samospráve a na školách 04.12.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – povinnosti v oblasti sociálneho poistenia 28.11.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2018 27.11.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 22.11.2018 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2018 20.11.2018 (Utorok) Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh 13.11.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO 22.10.2018 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 18.10.2018 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti) 16.10.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
HLAVNÝ KONTROLÓR – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nové povinnosti po novele zákona o obecnom zriadení 12.10.2018 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ Malý seminár
Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly 10.10.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Zodpovedná osoba v praxi škôl, školských zariadení 04.10.2018 (Štvrtok) Škola Malý seminár
Správa registratúry v samospráve 03.10.2018 (Streda)
-
05.10.2018 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia 02.10.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 28.09.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Mzdový účtovník a personalista školy 25.09.2018 (Utorok)
-
26.09.2018 (Streda)
Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Komunikácia v konfliktných situáciách 20.09.2018 (Štvrtok)
-
21.09.2018 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva 18.09.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest po ostatných legislatívnych zmenách 14.09.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
1. Pohľadávky a záväzky v obciach, mestách a ich ROPO, 2. Rozpočet v obciach a ROPO 10.09.2018 (Pondelok)
-
11.09.2018 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár

Partner:

AVS Logo