Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023

Názov Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Autor Ing. Terézia Urbanová
Cena za kus 40.00 €
Obsah

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. v spolupráci s Asociáciou vzdelávania samosprávy (AVS), ktorej je členom i RVC Nitra po úspešnom ôsmom vydaní praktickej príručky „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“ v edícii Vzdelávanie v samospráve pripravuje deviate vydanie  praktickej príručky: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“. Podľa nových Postupov účtovania účinných od 1.1.2023

Deviate vydanie príručky obsahuje príklady z oblasti účtovania obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie účinného od 1.1.2023.

Príručka obsahuje 500 strán a veľa účtovných prípadov podľa nových Postupov účtovania. Ďalej príručka obsahuje aj účtovné prípady s použitím ekonomickej klasifikácie v časti: Osobitosti účtovania v samospráve

Koniec objednávok 05.02.2023 - 23:59
Predpokladaný termín vydania máj - jún 2023
Príloha Ponuka_RVC_Nitra_Uctovne_suvztaznosti_v_samosprave_od_1.1.2023.pdf

Objednávka

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk